náš odkaz      budoucím     generacím
historie
současnost
novinky
památky
rekonstrukce
o majiteli
 

O tvrzi

historie

Hospodářský komplex dvora a tvrze Býšov leží 7 km jižně od Týna nad Vltavou v ochranném pásmu JE Temelín. Na jeho místě je r.1395 doložena vesnice s tvrzí pánů Arnošta a Kuníka Býšovců z Býšova, patronů kostela v blízkém Křtěnově. Z jejich nástupců jsou známi r.1410 Petr, r.1414 Bohuslav a r. 1440 Oldřich. V roce 1510 je uváděn jeden z nejvýznamnějších představitelů rodu, purkrabí hradu Hluboká, Albrecht z Býšova.       Skrovný majetek Býšovců nebyl v průběhu let téměř rozšiřován, svého největšího rozsahu získal za Jan Býšovce, kdy byla r. 1545 připojena ves Všemyslice a v r. 1558 ještě Knín. Když ale v roce 1573 Jan Býšovec zemřel, muselo se o chudý statek podělit sedm jeho potomků. Dvůr Býšov s tvrzí získal Jan mladší z Býšova. Ten jej díky finančním těžkostem prodal v roce 1615 Malovcům z Malovic, držitelům sousedního panství Hluboká a odstěhoval se na statek do vsi Dasný. Býšov přestal být šlechtickým sídlem, sloužil pouze hospodářským účelům, tvrz byla přeměněna na sýpku. Součástí hlubockého panství zůstala tvrz až do roku 1930, kdy byla Schwarzenberkům vyvlastněna a prodána tehdejšímu nájemci statku Vladimíru Sailerovi.      Býšovská tvrz patří k jedné z nejlépe dochovaných drobných šlechtických staveb Vltavotýnska. Díky jejímu dlouhodobému využívání pro zemědělské účely nedošlo k téměř žádným stavebním úpravám (vyjma zazdění vchodu a průlomu jiných vstupů), ani k její větší devastaci. Tvrz sestává z dvoupatrové obytné věže čtyřhranného tvaru o šířce 10,5 metrů a 20 metrové výšce. Zdivo dosahuje šířky od 1 až do 1,20 metru. K věži přiléhá na východní straně přízemní hospodářská budova. Do věže se původně vstupovalo z přízemí nebo vchodem ve druhém patře. Cca 3 m nad zemí začínají ve třech řadách nad sebou otvory po původním dřevěném podsebití, pravděpodobně pozůstatky schodiště a pavlačí v jednotlivých patrech věže.
     Tvrz stojí na vyvýšeném prostranství, velmi dobře chráněném od okolí. Na východní straně je hluboké údolí s potokem a rybníkem, na severozápadě jsou další dva rybníky: Barbora a Pohrobný. Od jihu byla původně obranyschopnost sídla zvýšena příkopem, později proměněným na úvozovou cestu (dnes silnice).

 

Zdroj: Malý zábavný průvodce Týnem nad Vltavou a okolím, Martina Krausová -městské muzeum Týn nad Vltavou
 
 
 
Tvrz Býšov - vyobrazení dle A. Sedláčka
 
 
 
"Projekt rekonstrukce a revitalizace areálu statku s tvrzí Býšov je spolufinancován Evropskou unií"
RSS   |  Mapa webu
(c) 2010 Copyright Jihočeský zemědělský lihovar a.s. Všechna práva vyhrazena.
Tyto www stránky byly vytvořeny ve VM-Systems.